Vespa GTS Super Sport 150

 • Vespa GTS Super Sport 150
 • Vespa GTS Super Sport 150
 • Vespa GTS Super Sport 150
 • Vespa GTS Super Sport 150
 • Vespa GTS Super Sport 150
Black Opaco

 • Vespa GTS Super Sport 150
 • Vespa GTS Super Sport 150
 • Vespa GTS Super Sport 150
 • Vespa GTS Super Sport 150
Grey Materia

 • Vespa GTS Super Sport 150
 • Vespa GTS Super Sport 150
 • Vespa GTS Super Sport 150
 • Vespa GTS Super Sport 150
 • Vespa GTS Super Sport 150
White Innocenza

 • Vespa GTS Super Sport 150
 • Vespa GTS Super Sport 150
 • Vespa GTS Super Sport 150
 • Vespa GTS Super Sport 150
 • Vespa GTS Super Sport 150
Yellow Sole

Màu sắc

4.5 11

Giá xe: 115,400,000 VNĐ

Chi tiết liên hệ: 093 442 02 99

ĐẶT XE TRỰC TUYẾN
YÊU CẦU TƯ VẤN:

  Nội dung của Vespa GTS Super Sport 150