Vespa GTS 300 Super Tech 300

 • Vespa GTS 300 Super Tech 300
 • Vespa GTS 300 Super Tech 300
 • Vespa GTS 300 Super Tech 300
 • Vespa GTS 300 Super Tech 300
 • Vespa GTS 300 Super Tech 300
Black Vulcano

 • Vespa GTS 300 Super Tech 300
 • Vespa GTS 300 Super Tech 300
 • Vespa GTS 300 Super Tech 300
 • Vespa GTS 300 Super Tech 300
 • Vespa GTS 300 Super Tech 300
Grey Delicato

Màu sắc

4.5 11

Giá xe: 155,400,000 VNĐ

Chi tiết liên hệ: 093 442 02 99

ĐẶT XE TRỰC TUYẾN
YÊU CẦU TƯ VẤN:

  Nội dung của Vespa GTS 300 Super Tech 300