Vespa TOPCOM Nguyễn Văn Cừ

Điện Thoại: (024) 3873 6485 (Bán hàng) - (024) 3873 6485 (Dịch Vụ)

Vespa TOPCOM Tây Sơn

Điện Thoại: 098 935 66 99 (Bán hàng) - 098 935 66 99 (Dịch Vụ)

Vespa TOPCOM Cầu Giấy

Điện Thoại: 093 631 20 99 (Bán hàng) - 093 631 20 99 (Dịch Vụ)

Vespa TOPCOM Lê Duẩn

Điện Thoại: (024) 3942 3278 (Bán hàng) - (024) 3942 3278 (Dịch Vụ)